Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Việt luận chuyên sâu Cô Bẩy T6 01/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 1 Thầy Phúc Thành 19h45 T3 02/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Minh Phương 19h45 T5 02/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Loan 17h45 T3 02/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 19h45 T3 02/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Loan 17h45 T4 03/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Đức 19h45 T4 03/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 19h45 T4 03/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Hà Thu 19h45 T4 03/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Nguyên 19h45 T5 04/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Minh Phương 17h45 T6 05/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Đào Tùng 19h45 T7 06/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Thảo Nga 8h CN 07/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khoa 15h45 CN 07/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Ba 19h45 T2 08/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Tiến 17h45 T2 08/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Bích Ngọc 17h45 T5 11/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 19h45 T6 12/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Đức 19h45 T7 13/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 17h45 T4 14/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Tùng Linh 8h CN 14/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Nhân 19h45 T2 15/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Cường 17h45 T6 19/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 14h CN 21/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Phương 15h45 CN 21/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Thúy Nga 14h CN 21/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Cường 19h45 T2 22/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Cô Thu Linh 19h45 T2 22/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T5 25/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Sơn 19h45 T6 26/05/2023 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Loan 19h45 T7 27/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Minh Phương 17h45 T7 27/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Dương Trang 8h CN 28/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Tùng Linh 19h45 T2 29/05/2023 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 T2 29/05/2023 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://anhnguhaiphong.com
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 1: 41-45 Lạch Tray, Hải Phòng

Hotline: 077.871.8888

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 4: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869