Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2C Thầy Alex và cô Văn Linh 17h45 Thứ 2&4 04/08/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Thầy Mo Ali và Cô Quế Anh 17h45 Thứ 5 và Thứ 7 24/07/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Tuấn Anh 19h45 Thứ 6 06/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Huy Hoàng 19h45 Thứ 2 02/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 17h45 Thứ 5 19/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 17h45 Thứ 4 25/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 15h45 Chủ nhật 01/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hoàng Tùng 9h45 Thứ 5 05/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 7 07/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 3 05/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 17h45 Thứ 2 09/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 6 20/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 17h45 Thứ 7 07/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Long 15h45 Chủ nhật 08/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Long 19h45 Thứ 5 05/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Cô Minh Phương 17h45 Thứ 2 02/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Anthony 17h45 Thứ 2 16/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Dương Trang 14h00 CN 01/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 3 03/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 5 26/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 2 23/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 8h00 CN 01/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 2 09/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 7 21/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 9h45 Chủ nhật 22/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thu 17h45 Thứ 3 24/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 Thứ 2 30/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 9h45 Chủ nhật 01/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 9h45 Chủ nhật 01/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Thầy Nhân 19h45 Thứ 3 03/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Minh Trang 17h45 Thứ 4 & Thứ 7 07/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 19h45 Thứ 2 09/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ Pháp 1 Thầy Đào Tùng 19h45 Thứ 5 09/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Dương Trang 15h45 Thứ 4 18/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Dương Trang 19h45 Thứ 2 23/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Dương Trang 16h00 CN 01/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thu 19h45 Thứ 2 09/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Cô Thu 15h45 Chủ nhật 15/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 17h45 Thứ 5 05/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 8h00 CN 01/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Đang cập nhật 19h45 Thứ 6 27/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Thành 17h45 Thứ 3 17/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Minh 19h45 Thứ 2 02/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 8h00 Thứ 5 05/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 4 04/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Minh Phương 17h45 Thứ 4 04/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 19h45 Thứ 5 26/08/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 2 16/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 16h00 CN 01/08/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Huy Hoàng 19h45 Thứ 4 04/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 8h00 CN 01/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Dũng 17h45 Thứ 6 08/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Thầy AJ và Cô Chang Trịnh 17h45 Thứ 3 & 7 31/07/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7 Thầy Quang Anh & Thầy Mark 17h45 Thứ 4 & 19h30 Thứ 6 28/07/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8 Cô Beth & Cô Hồng 17h30 Thứ 7 & 8h CN 26/06/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8 Thầy Jas & Cô Hồng 17h45 Thứ 5&7 12/06/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8 Thầy Gauvar & Cô Văn Linh 17h45 Thứ 4 & 19h30 Thứ 6 18/06/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp tăng cường Cô Quế Anh 8h00 CN 27/06/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ngữ pháp tăng cường Ms Quế Anh 8h Thứ 4&6 23/06/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 5h45 Thứ 5&7 05/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Tuấn Anh 17h45 Thứ 4 28/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 19h45 Thứ 5 29/07/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 Thứ 3 27/07/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 Thứ 5 29/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Khánh Hoàng 17h45 Thứ 7 31/07/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Dương Trang 19h45 Thứ 5 01/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 CÔ Phương Anh 19h45 Thứ 3 27/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 8h Thứ 3&5 27/07/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://anhnguhaiphong.com
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869