Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Cô hà & Thầy Alex 19h30 Thứ 3 & Thứ 5 07/09/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Quế Anh & Thầy joe 17h45 Thứ 3 & Thứ 6 28/09/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Cô Châu & Thầy Jas 17h45 Thứ 3 & 8h Thứ 7 21/09/2021 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi THPT Cô Hồng 19h30 Thứ 4 & 8h CN 19/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/A1 Cô Oanh và Thầy Mo 19h30 Thứ 2 & Thứ 6 10/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/B1 Thầy Phúc và Thầy Jas 17h45 Thứ 4 & 8h CN 29/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Thầy Quang và Thầy Joe 19h30 Thứ 5 & 17h45 Thứ 7 16/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Thầy Mo Ali và Cô Trang 17h45 Thứ 2 & Thứ 7 06/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1A Thầy Raimon và Cô Hoa 19h30 Thứ 2 & Thứ 5 12/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 9h45 Chủ nhật 31/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 9h45 Chủ nhật 31/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 19h45 Thứ 4 27/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 19h45 Thứ 3 26/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thu 17h45 Thứ 2 25/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Anthony 17h45 Thứ 2 25/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 15h45 Chủ nhật 24/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Khánh Hoàng 14h Chủ nhật 24/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 19h45 Thứ 7 23/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 17h45 Thứ 6 22/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 6 22/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 Thứ 5 21/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 Thứ 4 20/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Minh Phương 17h45 Thứ 4 20/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Long 19h45 Thứ 7 20/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 19h45 Thứ 2 18/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Cô Minh Trang 19h45 Thứ 2 18/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Đạt 14h00 CN 17/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Huy Hoàng 8h Chủ nhật 17/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Cô Nga 17h45 Thứ 6 15/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thu 19h45 Thứ 6 15/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 6 15/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Đang cập nhật 17h45 Thứ 6 15/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Anthony 17h45 Thứ 5 14/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 Thứ 3 12/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 19h45 Thứ 2 11/10/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 8h Chủ nhật 10/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Huy Hoàng 9h45 Chủ nhật 10/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Hảo 14h Chủ nhật 10/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Phúc Thành 15h45 Chủ nhật 10/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 14h Chủ nhật 10/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Đào Tùng 17h45 Thứ 7 09/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Huy Hoàng 19h45 Thứ 6 08/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 17h45 Thứ 6 08/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Phương Anh 19h45 Thứ 3 05/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Dũng 17h45 Thứ 2 04/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Dũng 19h45 Thứ 2 04/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 17h45 Thứ 2 04/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Thầy Alex 15h45 Chủ nhật 03/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Tuấn Anh 14h Chủ nhật 03/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Dũng 14h Chủ nhật 03/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Dương Trang 15h45 Chủ nhật 03/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Đào Tùng 9h45 Chủ nhật 03/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 17h45 Thứ 7 02/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Hảo 19h45 Thứ 7 02/10/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ Pháp 1 Cô Thúy Nga 19h45 Thứ 6 02/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Nhân 17h45 Thứ 6 01/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi THPT Cô Chang 17h45 Thứ 2 & Thứ 7 14/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Lớp 6 Cô Thơm & Thầy Raimon 17h45 Thứ 3 & Thứ 6 27/08/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Lớp 6 ThầyPhúc và Thầy Mark 17h45 Thứ 4 & 8h CN 12/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 2C Cô Trang Đinh và Thầy Raimon 19h30 Thứ 3 và Thứ 5 09/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1B Cô Hà Đào & Thầy Mo ALi 17h45 Thứ 5 và Thứ 7 12/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Huệ 17h45 Thứ 5 23/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 17h45 Thứ 7 25/09/2021 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 Thứ 4 29/09/2021 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Long 17h45 Thứ 5 30/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 17h45 Thứ 5 30/09/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 5h45 Thứ 5&7 07/10/2021 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://anhnguhaiphong.com
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869