Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 9 17h45 T2, T6 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Basic 6 17h45 T2, T4 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyers (lớp 4,5) 19h30 T4, 8h15 T7 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyers (lớp 4,5) 17h45 T3, T5 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6B (lớp 6) 19h30 T2, T4 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Movers 1B (lớp 3, 4, 5) 19h30 T2, T5 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 1A (lớp 1, 2, 3) 19h30 T5, 8h T7 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 01/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Tùng Linh 19h45 T5 01/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Khoa 17h45 T5 01/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Phúc Thành 17h45 T5 01/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Bích Ngọc 19h45 T5 01/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Cường 8h CN 04/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Khoa 14h CN 04/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Thảo Nga 14h CN 04/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Bích Ngọc 14h CN 04/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm 1 Cô Thảo Nguyên 15h45 CN 04/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Khoa Thành 14h CN 04/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 5 Thầy Đào Tùng 17h45 T2 05/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khoa Thành 19h45 T2 05/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 5 Thầy Hảo 19h45 T3 06/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 T3 06/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói (GVNN) Mr. Jay 17h45 T4 07/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Khoa Thành 19h45 T4 07/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Bích Ngọc 19h45 T4 07/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tùng Linh 19h45 T4 07/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 19h45 T4 07/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 19h45 T5 08/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 17h45 T5 08/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 5 Cô Dương Trang 17h45 T6 09/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Huy Hoàng 19h45 T6 09/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Thầy Nhân 19h45 T6 09/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Cô Thu Linh 17h45 T6 09/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Phương Anh 19h45 T6 09/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết 5 Thầy Tuấn Anh 17h45 T7 10/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Huy Hoàng 17h45 T7 10/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Hảo 19h45 T7 10/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết 5 Thầy Huy Hoàng 9h45 CN 11/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết 5 Cô Thúy Nga 15h45 CN 11/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 5 Cô Phương Anh 15h45 CN 11/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 14h CN 11/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Dũng 9h45 CN 11/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Thu Linh 8h CN 11/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Đào Tùng 9h45 CN 11/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 5 Cô Phương Anh 19h45 T2 12/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm 1 Cô Minh Phương 19h45 T2 12/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 17h45 T2 12/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Tuấn Anh 19h45 T3 13/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Nhân 19h45 T3 13/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Đào Tùng 19h45 T3 13/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 19h45 T3 13/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Đào Phương 19h45 T5 15/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Loan 19h45 T6 16/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Tuấn Anh 17h45 T6 16/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Tùng Linh 17h45 T6 16/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Dũng 19h45 T7 17/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Cường 17h45 T7 17/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Minh Phương 17h45 T7 17/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 15h45 CN 18/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Ba 8h CN 18/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Thu Linh 9h45 CN 18/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Tuấn Anh 17h45 T3 20/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 17h45 T3 20/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Đức 19h45 T4 21/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Thảo Nga 17h45 T4 21/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Khoa Thành 17h45 T5 22/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khoa 19h45 T5 22/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 17h45 T7 24/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Hảo 14h CN 25/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tùng Linh 14h CN 25/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Tùng Linh 14h CN 25/09/2022 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Cường 14h CN 25/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khoa 17h45 T2 26/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 T3 27/09/2022 Hải Phòng - Vinhomes Imperia Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Huy Hoàng 19h45 T4 28/09/2022 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: https://anhnguhaiphong.com
Tuyển dụng
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 3: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐT: 0775.258.288 / Hotline: 0775.258.288

Cơ sở 4: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: BH 04-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869