HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI IELTS WRITING NGÀY 25/8/2018

Cập nhật: 27-09-2018 09:41:16 | Tin tức | Lượt xem: 2361

For school children, their teachers have more influence on their intelligence and social development than their parents. To what extent do you agree or disagree? (dated: August 24th, 2018)

Từ khóa:

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

          teacher = instructor = mentor

          influence = impact

          have influence on = play a role in = contribute to

          intelligence = intellectual ability

          development = progress = growth

Gợi ý: Dạng bài Opinion trong đó người viết CÓ THỂ phân tích ảnh hưởng của cả giáo viên và phụ huynh đối với sự phát triển trí tuệ và kỹ năng xã hội của trẻ em trước khi nêu ra quan điểm của mình. Gợi ý dưới đây thiên về hướng cho rằng ảnh hưởng của giáo viên và phụ huynh đều quan trọng như nhau.

Đoạn 1: Ảnh hưởng của thầy cô giáo đến sự phát triển của trẻ nhỏ

Ý 1: Teachers are those imparting knowledge to their schoolers and guide them to get familiar with logical thoughts via academic subjects such as maths, natural science and so on.

→ As a result of, children’s brain is trained on a regular basis, which boosts their intellectual ability.

Ý 2: Not only are children provided with academic knowledge but also they are equipped with moral lessons by their instrutors.

→ Stories of honesty, loyalty, responsibility, discipline, willingness to support people in need and so on instill in children’s mind, positively contributing to their social behaviors.

Đoạn 2:  Ảnh hưởng của bố mẹ đến sự phát triển của trẻ nhỏ

Ý 1: Parents play a vital role in determining their children’s IQ index.

→ Undoubtedly, children’s intelligence, which they inherit from their parents’ DNA, is significantly impacted by their father and mother’s parental skills.

Ý 2: Parents, intentionally or unintentionally, are key influencers on their offsprings’ personalities and social abilities as they spend the most time with young children, who always immitate adults’ behaviors and speech. 

→ E.g. Should a father be hot-tempered, his son will be unlikely to become an even-tempered person.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288