Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Bao Trung 9h45 CN 08/12/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 6 06/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Bao Trung 17h30 Thứ 6 06/12/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 7 30/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Ms Minh Trang 19h30 Thứ 7 30/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Thao 17h30 Thứ 6 29/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Mr Tai 19h30 Thứ 5 28/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 4 27/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Mr Hảo 17h30 Thứ 4 27/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Bao Trung 17h30 Thứ 4 27/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu với GV nước ngoài Mr Eugene 17h30 Thứ 3 26/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Minh Trang 17h30 Thứ 2 25/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Thao 17h30 Thứ 2 25/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Ms Minh Trang 9h45 CN 24/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 MR Khanh Hoang 14h00 CN 24/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Son 8h00 CN 24/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Mr Bao Trung 17h30 Thứ 7 23/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Tuan Anh 19h30 Thứ 7 23/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Tuan Anh 19h30 Thứ 6 22/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Ms Hue & Mr Raimon 17h45 T3&T5 15/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2C Ms Ngoc & Mr Raimon 19h30 T2 & T6 08/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2A Ms Ngoc & Ms Judy 17h45 T3 & T6 05/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Ms Chang & Mr Nicolas 7h30 T4 & T7 02/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Ms Thuy Linh & Mr Mike 17h45 T5& 31/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết CB Ms Thu 17h30 Thứ 5 21/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 4 20/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Mr Tuan Anh 19h30 Thứ 3 19/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Thao Pham 8h00 CN 17/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói Chuyên sâu Mr Tim 19h30 Thứ 7 16/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Mai 9h45 CN 10/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Mr Quang Duc 19h30 Thứ 7 09/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Ms Minh Trang 19h30 Thứ 5 07/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 4 06/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Mr Tai 19h30 Thứ 3 05/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Mr Huy Hoang 9h45 CN 03/11/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Phát âm IELTS 1 Mr Tai 8h00 CN 03/11/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
Nghe 1 Ms Thao Pham 15h45 CN 03/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Quang Duc 14h00 CN 03/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết CB Mr Duc 17h30 Thứ 6 01/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Ms Bay 17h30 Thứ 6 08/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 17h30 Thứ 6 08/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 1 Ms Minh Trang 19h30 Thứ 5 07/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 4 06/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Mr Hao 17h30 Thứ 3 05/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Son 9h45 CN 03/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 7 02/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
CAMBRIDGE Từ vựng B1 found Mr Son 17h30 Thứ 3 29/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Ngữ pháp Mr Hoang Do 17h30 Thứ 4 30/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Ms Thuy Linh 17h45 Thứ 5 31/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Ms Judy 17h45 Thứ 5 17/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2C Ms Tam & Mr Nicolas 8h T7 & 10h CN 19/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Mr Hao 17h30 Thứ 5 14/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Mai 9h45 CN 10/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS 2 Mr Quang Duc 14h00 CN 10/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Mr Quang Duc 19h30 Thứ 7 09/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Tuấn Anh 19h30 Thứ 3 05/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 3 05/11/2019 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 MR Khanh Hoang 17h30 Thứ 4 13/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 19h30 Thứ 3 12/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Son 19h30 Thứ 3 12/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Hao 19h30 Thứ 7 09/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Ms Son 17h30 Thứ 7 02/11/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyer 2B Ms Hai Ha 19h30 Thứ 6 04/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Flyer 2B Mr Nicolas 10h00 CN 20/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Start 2C Ms Tam 8h00 thứ 7 19/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Start 2C Mr Nicolas 10h00 CN 20/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Start 2C Ms Judy 17h45 Thứ 7 05/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Start 2C Ms Tam 17h45 Thứ 5 10/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/Advanced 1-1 Ms Thuy Linh & Mr Eugene 17h30 T3 & T5 26/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Advanced 1-2 Ms Hong & Mr Mike 17h45 T4 & 19h30 T7 28/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Advanced 1-1 Ms Judy & Ms Hong 17h45 T6 & 8h CN 27/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Advanced 1-1 Ms Hong & Mr Eugene 17h45 T5&T7 28/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 8/Basic 1-1 Ms Oanh & Mr Raimon 17h45 T6 & 8h CN 27/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 7/Basic 1-1 Ms Thao Vu & Mr Tim 17h45 T2&T7 28/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 1-2 Mr Tim & Ms Tam 17h45 T6 & 8h CN 27/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Grade 6/Basic 1-1 Mr Tim & Ms Tam 17h45 T4 & 19h30 T6 27/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Ms Chi 19h45 Thứ 3, Thứ 5 29/10/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp cơ bản Mr Sao 19h30 Thứ 5, Thứ 7 17/10/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288