Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Ms Minh Trang 19h30 Thứ 3 30/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 2, Thứ 6 19/10/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Huu Hoang 19h30 Thứ 2, Thứ 6 19/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Huy Hoang 15h45 CN 28/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Phat am Mr Tai 17h45 Thứ 6 19/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Ms Mai Dang 17h30 Thứ 5 18/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Ms Minh Hanh 17h30 Thứ 3 30/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản Mr Tai 17h30 Thứ 2 29/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản Ms Mai Dang 17h30 Thứ 7 20/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Mr Kieran 17h30 Thứ 7 27/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Ms Thao 19h30 Thứ 3 23/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài Mr Son 14h00 CN 28/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Son 15h45 CN 28/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Mai Phuong 19h30 Thứ 5 18/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 cấp tốc Ms Thao Pham 8h00 Thứ 3, 9h45 Thứ 6 30/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Ms Thao Vu 19h30 Thứ 2 29/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Ms Mai Phuong 17h30 Thứ 6 19/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản cấp tốc Mr Huy Hoang 8h00 Thứ 2, Thứ 7 27/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 6 26/10/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 17h30 Thứ 2 29/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai Dang 17h30 Thứ 3 30/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 19h30 Thứ 3 30/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Thao Pham 9h45 CN 28/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Thao Pham 17h45 Thứ 2 22/10/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 cấp tốc Ms Anh Phuong 9h45 Thứ 5, Thứ 7 18/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Hoang 17h30 Thứ 2, Thứ 4 31/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Thao 19h30 Thứ 4 31/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Quynh Chi 17h45 Thứ 3 30/10/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Hanh 17h30 Thứ 5 18/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Mr Tai 8h00 CN 28/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Mr Nicolas & Ms Thuy Linh 17h45 Thứ 4 & 19h30 Thứ 6 24/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1B Mr Nicolas & Ms Thom 17h45 Thứ 7 & 19h30 Thứ 3 20/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1B Ms Thom & Mr Jordan 17h45 Thứ 5,7 25/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Mr Nicolas & Ms Thom 19h30 Thứ 3, 5 23/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Sao & Mr Nicolas 19h30 Thứ 3, 5 23/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp cơ bản Ms Chi 19h30 Thứ 2, 6 29/10/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TOEIC Nghe 1 Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 4 24/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Từ vựng 1 Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 2 22/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận theo chủ đề Ms Bay 17h30 Thứ 5 18/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận theo chủ đề Ms Bay 19h30 Thứ 3 23/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết report chuyên sâu Ms Bay 19h30 Thứ 4 24/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Ms Mai Dang 19h30 Thứ 2 29/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Ms Mai Dang 19h30 Thứ 6 19/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận Ms Mai Dang 15h45 CN 21/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài Mr Son 17h30 Thứ 3 23/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Son 15h45 CN 28/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Duc 19h30 Thứ 2 22/10/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Mr Huu Hoang 17h45 Thứ 6 19/10/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Mr Sao 19h30 Thứ 5 18/10/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0904.392.955
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288