Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PK1C Ms Hong Ngoc & Mr Alex 19h30 Thứ 3 & 17h45 Thứ 7 29/12/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TOEIC Từ vựng Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 2 24/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Nghe 2 Mr Khanh Hoang 17h45 Thứ 3 18/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVNN Mr Jordan 19h30 Thứ 4,7 22/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Anthony & Ms Trang 19h30 Thứ 2,6 17/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CAMBRIDGE Nghe cơ bản 02 Mr Tung 17h30 Thứ 5 20/12/2018 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nói cơ bản Mr Tung 17h30 Thứ 3 18/12/2018 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 4 19/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận theo chủ đề Ms Bay 17h30 Thứ 5 13/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận theo chủ đề Ms Bay 19h30 Thứ 3 18/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Ms Thu 19h30 Thứ 3 25/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Ms Minh Trang 19h30 Thứ 7 22/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Tung 17h30 Thứ 6 14/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Huy Hoang 17h30 Thứ 2 17/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 5 20/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 1 Mr Son 19h30 Thứ 6 21/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp cơ bản Mr Huy Hoang 17h30 Thứ 5 20/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản Mr Son 19h30 Thứ 3 18/12/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe cơ bản Ms Thu 17h30 Thứ 6 14/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Tai 17h30 Thứ 6 28/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Intensive IELTS Mr Anthony 17h30 Thứ 5 20/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 14h00 CN 23/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 14h00 CN 23/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài Mr Son 14h00 CN 23/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Đọc dạng bài cấp tốc Mr Son 8h00 Thứ 2, Thứ 5 17/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Huy Hoang 17h30 Thứ 4 26/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Duc 19h30 Thứ 6 28/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Minh Trang 19h30 Thứ 5 20/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 7 29/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Tai 17h30 Thứ 7 15/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Ms Minh Hanh 19h30 Thứ 3 25/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Minh Hanh 17h30 Thứ 5 27/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 3 18/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Mr Son 8h00 CN 16/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Minh Hanh 19h30 Thứ 4 19/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Minh Hanh 8h00 CN 16/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Mr Minh 19h30 Thứ 2 17/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Ms Minh Hanh 17h30 Thứ 7 22/12/2018 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Mr Son 9h45 CN 16/12/2018 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 1 Ms Minh Hanh 17h30 Thứ 6 21/12/2018 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0904.392.955
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288