Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Son 17h30 Thứ 3 15/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Hao 14h00 CN 13/10/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 14h00 CN 13/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Minh 15h45 CN 13/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Mr Bao Trung 19h30 Thứ 7 12/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Khanh Hoang 19h30 Thứ 7 12/10/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Son 17h30 Thứ 6 11/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Ms Mai 19h30 Thứ 5 10/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Hao 17h30 Thứ 7 05/10/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 19h30 Thứ 4 02/10/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc IELTS 4 Mr Son 30/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 3 Mr Duc 19h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Mr Tim 9h45 CN 29/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Duc 15h45 CN 29/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Duc 15h45 CN 29/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Tai 19h45 Thứ 7 28/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 19h30 Thứ 5 26/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Minh 17h30 Thứ 4 25/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h45 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 2 Mr Minh 17h30 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Mr Minh 14h00 CN 22/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 4 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 7 21/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 4 Mr Minh 19h30 Thứ 6 20/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe IELTS 3 Mr Bao Trung 14h00 CN 15/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 17h30 Thứ 6 13/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói chuyên sâu Mr Anthony 19h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Nghe 1 MR Khanh Hoang 17h45 Thứ 4 11/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TOEIC Từ Vựng 1 Ms Minh Trang 17h45 Thứ 6 13/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TOEIC Ngữ pháp Ms Minh Trang 17h45 Thứ 3 09/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
CAMBRIDGE Từ vựng Mr Hao 17h30 Thứ 6 04/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Ngữ pháp Mr Hoang Do 17h30 Thứ 3 01/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Viết Mr Hoang Do 17h30 Thứ 4 02/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nói Mr Bao Trung 19h30 Thứ 3 01/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Đọc Mr Son 17h30 Thứ 3 01/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nói Mr Bao Trung 17h30 Thứ 5 03/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
CAMBRIDGE Nghe Mr Bao Trung 17h30 Thứ 4 02/10/2019 Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng Đăng ký
IELTS Phát âm Mr Minh 17h30 Thứ 2 30/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc kỹ năng Mr Hao 17h30 Thứ 4 25/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ Vựng 2 Mr Hao 19h30 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Bao Trung 17h30 Thứ 2 23/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Mr Hoang Do 15h45 CN 22/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 2 Mr Bao Trung 9h45 CN 22/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Mr Hoang Do 17h30 Thứ 6 20/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói cơ bản Mr Bao Trung 17h30 Thứ 6 20/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Tuan Anh 17h30 Thứ 4 18/09/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp CB Mr Hoang Do 19h30 Thứ 3 17/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Mr Tai 19h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ket 1B Mr Timothy 17h45 Thứ 7 07/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Starters 2C Ms Thao Vu 8h00 Thứ 7 14/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre-Start 1B Mr Raimon 17h45 Thứ 4 04/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Pre - Start 1B Ms Hai Ha 17h45 Thứ 6 30/08/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h45 Thứ 3 24/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Ms Bay 17h30 Thứ 5 12/09/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Mr Sao , Mr Nicolas 19h30 Thứ 3, Thứ 5 29/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Mr Sao 19h30 Thứ 2, Thứ 6 23/08/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288