Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 09h45 01/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Thầy Huy Hoàng 15h45 08/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Thầy Long 19h45 02/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 3 Cô Lệ 17h45 04/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Tài 19h45 09/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Phương Anh 15h45 08/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thu 19h45 07/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 18/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Hảo 15h45 08/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Huy Hoàng 17h45 13/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Phương Anh 17h45 03/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Dương Trang 09h45 08/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Tài 19h45 06/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 5 Thầy Tùng 17h45 11/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Tim 15h45 29/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Tim 17h45 23/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói intensive 17h45 04/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận 5 Thầy Huy Hoàng 14h00 15/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 5 Thầy Huy Hoàng 14h00 15/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 17h45 26/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 17h45 10/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 17h45 10/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 09h45 22/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 17h45 11/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 17h45 11/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 17h45 07/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 21/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 19h45 21/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Tài 17h45 13/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 08h00 08/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Thảo Nga 19h45 07/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 25/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 21/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Tuấn Anh 17h45 04/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Tuấn Anh 19h45 19/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Hảo 14h00 22/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 17h45 11/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 19h45 05/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 3 Thầy Khánh Hoàng 08h00 08/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Nga 19h45 05/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
Nói 2 Cô Phương Anh 14h00 29/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 17h45 18/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 17h45 02/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 14h00 08/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Cô Thảo Nga 15h45 29/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 17h45 12/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 15h45 01/11/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Huy Hoàng 19h45 02/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Tuấn Anh 19h45 24/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M2C Cô Thảo Vũ - Thầy Alex 19h30 T3 18h T6 24/12/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1C Cô Chang - Cô Hazel 17h45 T4 9h45 CN 29/12/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Cô Trang - Thầy Mo Ali 17h45 T2 T7 17/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
S1A 17h45 T4 9h45 CN 01/11/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2B Cô Oanh - Thầy Mike 17h45 T5 T7 22/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS3C Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 50/50 Thầy Anthony - Thầy Quang Anh 19h45 15/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% GVVN Cô Phương Anh 19h45 08/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM Ôn thi cấp 3 Cô Nhã Phương 08h00 CN 19h45 T4 01/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/A1 Cô Hồng - Thầy Eugene 17h45 T5 T7 03/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/A2 Thầy Quang Anh - Thầy Alex 17h45 T4 T6 07/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G9/B1 Thầy Quang Anh - Thầy Alex 08h00 CN 17h45 T6 04/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G7/B1 Cô Oanh - Thầy Tim 08h00 CN - 19h30 T2 20/09/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/B1 Cô Mai Trang - Cô Hazel 17h45 T7 19h30 T3 15/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6/B2 Cô Mai Trang - Cô Hazel 17h45 T4 19h30 T6 02/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM G6B Cô Mai Trang - Cô Hazel 19h30 T3 17h45 T7 15/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F1A Cô Thơm - Thầy Raimon 17h45 T3 T6 07/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1C Cô Oanh - Thầy Raimon 19h30 T3 T5 01/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Cô Chang - Thầy Jody 17h45 T3 T5 01/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Cô Trang Đào - Thầy Raimon 17h45 T3 19h30 T6 01/09/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1C Cô Trang Phạm - Thầy Alex 17h45 T4 T6 11/09/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Cô Oanh - Thầy Alex Owen 09h45 T7 17h45 T5 03/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S1B Cô Trang Phạm - Cô Hazel 17h45 T2 19h30 T5 05/10/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS1B Cô Quế Anh - Thầy Raimon 17h45 T5 T7 03/09/2020 Hải Phòng - 299 Đà Nẵng Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS3C Cô Chang - Thầy Rick 17h45 T5 T7 24/09/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM PS2A Cô Quế Anh - Thầy David 17h45 T2 T6 14/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói intensive Thầy Anthony 17h45 12/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận 4 Thầy Hảo 19h45 05/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Thầy Hảo 08h00 11/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo 4 Thầy Huy Hoàng 19h45 06/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 14h00 25/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 4 Thầy Minh 15h45 25/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Minh 17h45 06/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 4 Thầy Tài 08h00 04/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 4 Thầy Dũng 19h45 12/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 4 Cô Minh Trang 17h45 02/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Cô Minh Trang 19h45 23/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Hảo 19h45 15/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Thầy Dũng 19h45 06/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Dũng 17h45 24/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 3 Thầy Tuấn Anh 19h45 07/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 19h45 21/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Cô Dương Trang 19h45 15/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Tài 19h45 06/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 3 Thầy Minh 08h00 04/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 3 Cô Thảo Nga 09h45 11/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Khánh Hoàng 17h45 12/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Đọc 3 Thầy Hảo 09h45 04/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Hảo 17h45 12/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Từ vựng 2 Thầy Tuấn Anh 19h45 03/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 19h45 07/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Phương Anh 09h45 04/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 2 Cô Dương Trang 19h45 03/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Dương Trang 19h45 19/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Cô Thảo Nga 19h45 07/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Hảo 19h45 06/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 2 Thầy Huy Hoàng 19h45 01/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 16/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Khánh Hoàng 19h45 13/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 2 Thầy Nhân 19h45 02/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Dương Trang 15h45 18/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Phương Anh 08h00 11/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói 1 Cô Phương Anh 17h45 02/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Cô Thu 19h45 12/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Nghe 1 Thầy Nhân 06/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp 1 Thầy Hảo 19h45 03/10/2020 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Thầy Minh 17h45 01/10/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
TIẾNG ANH GIAO TIẾP Giao tiếp 100% Thầy Anthony 19h45 T2, T4 14/09/2020 Hải Phòng - 119 Nguyễn Đức Cảnh Đăng ký
IELTS Viết luận chuyên sâu Cô Bẩy 17h45 T3 T5 T7 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN THỜI ĐẠI
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 077.871.8888
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0869.899.368
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288

Cơ sở 6: 119 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 7: BH 4-22, Manhattan 11, Vinhomes Imperia

Hotline: 0934.277.869