Tên khóa học Tên lớp học Tên giáo viên Thời gian Khai giảng Địa điểm Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 1 Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 4 27/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 3 Ms Thao Pham 19h30 Thứ 5 28/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nói IELTS 2 Mr Tai 8h00 CN 24/02/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Minh Trang 17h30 Thứ 5 21/02/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Ms Nhung Tran 19h30 Thứ 5 21/02/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Hoang 19h30 Thứ 2 25/02/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Viết cơ bản Mr Duc 19h30 Thứ 2 25/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Từ vựng IELTS 2 Mr Khanh Hoang 17h30 Thứ 7 23/02/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Ms Mai Dang 19h30 Thứ 5 21/02/2019 Hải Phòng - 89 Hồng Bàng Đăng ký
IELTS Nói IELTS 1 Mr Minh 19h30 Thứ 4 27/02/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Duc 17h30 Thứ 2 25/02/2019 Hải Phòng - 51 Tô Hiệu Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K3C Ms Ngoc & Mr Kieran 9h45 CN & 17h45 Thứ 5 21/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM K1D Ms Thuy Linh & Mr Aldo 19h30 Thứ 3,5 21/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM F2B Ms Hai Ha & Mr Raimon 8h00 CN & 19h30 Thứ 4 24/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM M1A Ms Hong Ngoc & Mr Nicolas 17h45 Thứ 3,6 26/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TIẾNG ANH TRẺ EM S2A Ms Hai Ha & Mr Nicolas 19h30 Thứ 4,7 23/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo chuyên sâu Ms Bay 17h45 Thứ 4 27/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Huy Hoang 19h30 Thứ 4 27/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết báo cáo Ms Thu 17h30 Thứ 3 26/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Viết luận Mr Tung 17h30 Thứ 7 23/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Nghe 1 Mr Son 19h30 Thứ 5 28/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Đọc 1 Mr Son 19h30 Thứ 7 23/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Ngữ pháp IELTS Mr Huy Hoang 17h30 Thứ 3 26/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
IELTS Phát âm Ms Thao Pham 17h30 Thứ 2 25/02/2019 Hải Phòng - 41 Lạch Tray Đăng ký
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
  • Địa chỉ: 41 - 45 Lạch Tray, Hải Phòng
  • Tel: 02258.600.228
  • Email: dangky.pec@gmail.com
  • Website: http://anhnguhaiphong.com
Tư vấn
du học PEC
  • ĐC: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • ĐT: 0225.3.640.690
  • Hotline: 0904.392.955
Cơ sở

Cơ sở 2: 89 đường Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: 02253.528.289

Cơ sở 3: 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ - Hải Phòng

ĐT: 02253.250.290 / Hotline: 0931.595.589

Cơ sở 4: 51 Tô Hiệu, Hải Phòng

Hotline: 0966.776.288

Cơ sở 5: Nhà C Đại học Y Dược Hải Phòng

ĐT: 0775.258.288